Linkelési feltételek

1. Ezt az oldalt és valamennyi kapcsolódó website-ját a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (röviden: Porsche Hungaria) üzemelteti.

2. Porsche Hungaria támogatja és engedélyezi ezen weboldal valamennyi linkjének jogilag megfelelő tartalomkapcsolását az alábbi feltétellel: 

A linkelések csak a teljes feed-ről szólhatnak. Ezáltal az aktuális kínálat egésze a felhasználó internetes platformján megjeleníthető. Minden linkelésnek világos és kifejezett utalást kell tartalmaznia a Porsche Hungaria weboldalára, a Porsche Hungaria weboldalának tartalma pedig változtatás nélkül jelenítendő meg.

3. Az Internetről a Porsche Hungaria honlapjára mutató ún. mélyhivatkozások ("Deep Links") csak akkor megengedettek, ha ahhoz a Porsche Hungaria írásban kifejezetten hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk megjegyezni, hogy a Porsche Hungaria számára elengedhetetlen és lényeges, hogy az Internetes felhasználók mindig csak a jelen weboldal nyitó oldalán keresztül juthassanak hozzá a webodal információkínálatához. A jelen weboldal nyitó oldala fontos információkat tartalmaz, és a Porsche Hungáriának jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy erről - a weboldal további információihoz való hozzáférés előtt - minden egyes Internetes felhasználót megfelelően tájékoztasson (akár a weboldal ismétlődő meglátogatása esetén is). Ennek megfelelően, egyetlen olyan hivatkozás vagy belinkelés sem engedélyezett - annak mindenkori jellegétől függetlenül -, amely a jelen weboldal bármelyik oldalára a weboldal nyitó oldalának kikerülésével vezet el. 

4. Mindazonáltal a belinkelések/hivatkozások általános keresőmotorok (yahoo, google stb.) által végzett keresési eljárások útján történő létrehozása megengedett.

5. A Porsche Hungaria fenntartja a jogot arra, hogy a korlátozásokat, mindenféle indoklás nélkül, bármikor és bármilyen jelleggel megváltoztassa.

6. A Porsche Hungaria semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért vagy veszteségekért, függetlenül azok jellegétől és jogalapjától, amiket olyan belinkelések idéztek elő, amelyek aktuálisan sértik vagy korábban sértették az említett korlátozásokat.

7. A Porsche Hungaria fenntartja a jogot arra, hogy adott személyek, cégek, egyesületek, személyek és/vagy vállalatok csoportjai, illetve bizonyos webtartalmak, honlapok vagy webodalak belinkelését mindenféle indoklás nélkül megtiltsa.

8. Minden esetben tiltottak a jelen weboldalakra hivatkozó olyan linkek - függetlenül attól, hogy azok közvetlenek vagy közvetettek-e -, amelyek jogilag tiltott, erkölcstelen, politikai szempontból szélsőséges, diszkrimináló, büntetendő, megbotránkoztató vagy hasonló jellegű információhoz, webtartalomhoz, weboldalhoz vagy honlaphoz kapcsolódnak. Porsche Hungaria kifejezetten elhatárolja magát az ilyen jellegű tartalmaktól.

9. A Porsche Hungaria fenntartja a jogot arra, hogy a belinkeléshez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonja, valamint arra, hogy minden rendelkezésre álló technikai és/vagy jogi eszközzel fellépjen a korlátozások megszegése ellen.

language car-favorit compare-large searchagent up